• Duurzaam
 • Snel
 • Persoonlijk
 • Eerlijk

Privacybeleid

Groenbezorgen, gevestigd aan de Udenseweg 2, 5405 PA in Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals we beschrijven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Groenbezorgen
Udenseweg 2
5405 PA  Uden

0413 39 52 10
https://www.groenbezorgen.nl/

Functionaris gegevensbescherming:
Thijs Alofs
info@groenbezorgen.nl

Persoonsgegevens

Groenbezorgen verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij van jou:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een webbezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als dit toch het geval is, neem dan contact met ons op via info@groenbezorgen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • om zendingen bij je af te leveren
 • om je te bellen of e-mailen als dat nodig is voor onze dienstverlening
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om te zorgen dat jij een persoonlijk account kunt aanmaken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groenbezorgen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen persoonsgegevens

Groenbezorgen verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons beiden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Groenbezorgen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw eigen gebruiksgemak.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle eerder opgeslagen informatie zelf verwijderen via de instellingen van je browser.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je jouw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Groenbezorgen. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar info@groenbezorgen.nl.

Om er zeker van te zijn dat jij het zelf bent die dit verzoek plaatst, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer zwart. Dit om jouw privacy te beschermen. Binnen 4 weken ontvang je een reactie op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Groenbezorgen neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar info@groenbezorgen.nl.