• Duurzaam
  • Snel
  • Persoonlijk
  • Eerlijk

Uitsluiting aansprakelijkheid

  • Als je de website van Groenbezorgen bezoekt of gebruikt, stem je automatisch in met de bepalingen op deze pagina.
  • Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade door het bezoeken of gebruiken van deze website.
  • Groenbezorgen geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Natuurlijk streven wij ernaar dat alle informatie op onze website correct is. Maar Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden of fouten op de site. En ook niet voor onjuistheden in de informatie van derden waarnaar wij verwijzen op de website.

We doen er alles aan om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. Maar ook hier aanvaardt Groenbezorgen geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (zoals teksten, foto's, afbeeldingen, verwijzingen of hyperlinks) kan zonder voorafgaand bericht door Groenbezorgen worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Groenbezorgen, hebben alleen als doel om gebruikers van onze eigen website te informeren. Deze andere websites worden niet door Groenbezorgen onderhouden en wij bemoeien ons niet met de vorm en de inhoud. Groenbezorgen geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid als het gaat om de toegankelijkheid en de inhoud van de websites waarnaar wij verwijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op onze website afgebeelde gegevens (zoals teksten, foto's, afbeeldingen, (handels-)namen, logo's en woord- en beeldmerken) zijn eigendom van of in licentie bij Groenbezorgen, dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Groenbezorgen.

Virussen

Groenbezorgen kan niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.